OJBS De Ieme is onderdeel van SAAM*scholen.Wij zijn SAAM

Vanaf januari 2018 niet meer OOG maar SAAM!