Wereldoriëntatie


Binnen het Jenplanonderwijs vormt wereldoriëntatie het hart van het onderwijs; dat wat je leert heeft te maken met de oriëntatie op de wereld. Met wereldoriëntatie werken wij met de methode ‘Alles in één.’ Kinderen duiken in projecten die alles omvatten: geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, biologie maar ook taal, rekenen, lezen. Voorbeelden van projecten zijn: Kunst, Planten en Natuur, Geloof, Romeinen etc. Uiteraard zijn de kerndoelen verwerkt in deze manier van werken.