​Kansrijke Taal


Kansrijke Taal is geen methode, maar een visie op de wijze waarop met taal kan worden omgegaan. Het is ontwikkelingsgericht taalonderwijs. Het taalaanbod wordt verbreed om zo de kansen voor alle kinderen te vergroten. Kinderen voeren op een gestructureerde wijze gevarieerde taalopdrachten uit, aansluitend op hun leef- en belevingswereld, waardoor hun taalvaardigheid extra impulsen krijgt.
In het concept is taal opgesplitst in zes invalshoeken. Ze zijn samengevat in een cirkel die verdeeld is in zes taartpunten:
Taal om te communiceren
Geschreven taal en omgang met regels
Taal om te fantaseren
Klank van taal en veelzeggendheid
Taal om informatie te verwerven
Grafische aspecten van taal
Elke taartpunt staat voor één of meer taalhoeken. De hoek stimuleert leerkrachten en kinderen om op een andere manier met taal om te gaan.De ieme heeft een 3 jarig invoeringstraject met het hele team gevolgd om Kansrijke Taal op een gedegen manier in te voeren. Binnen de hele school is taal zichtbaar. Kansrijke Taal en wereldoriëntatie zijn nauw met elkaar verbonden.
Kansrijke Taal is durven, denken en doen!