Kwaliteit is leren van, door en met elkaar!

OJBS de Ieme zet zich in voor optimale ontplooiing ván en kansen vóór alle kinderen. De vorming en het welbevinden van het gehele kind staan hierbij centraal. Dit betekent dat de Eindresultaten voor ons een indicatie geven van de onderwijskwaliteit, maar dat er veel meer aspecten zijn die meewegen. Jaarlijks leveren wij gegevens aan de inspectie voor onderwijs aan.

Resultaten

Onze resultaten zijn vergelijkbaar met andere scholen in de omgeving. We volgen de kinderen goed gedurende de schoolloopbaan en met het voortgezet onderwijs voeren we nauw overleg over hoe onze kinderen het daar doen.
Op basis van de tussentijdse en eindresultaten maken we analyses en bekijken we of de resultaten passend zijn.
Alle informatie over onze school, zoals uitstroomgegevens en eindresultaten, maar ook leerlingenaantallen e.d., zijn in te zien via de website van Scholen op de kaart.

Tevredenheidsenquête

Ook het welbevinden van kinderen, ouders en leerkrachten is een belangrijke graadmeter voor onze kwaliteit. Wij nemen structureel de KMPO vragenlijst af. Klik hier om direct de laatste terugkoppeling te lezen.
Bij ons op school gaan de gesprekken geregeld over de kleine en grote sprongen die kinderen in hun ontwikkeling maken. Geweldig, een kind zit weer goed in zijn vel, is weer gelukkig en gaat ook nog eens presteren. Dat is pas een mooie opbrengst...