Basisactiviteiten

​Naast de cognitieve ontwikkeling is de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk. Vandaar dat een schooldag op de ieme een afwisselend ritme heeft, waarin vier werkvormen duidelijk naar voren komen: gesprek, spel, werk en viering.

gesprek
We beginnen en eindigen de dag in de kring. Daarin worden allerlei zaken besproken en geëvalueerd. Er zijn verschillende soorten kringen, zoals bijvoorbeeld de krantenkring, een sociaal-emotionele kring en een leeskring.

spel
Werk wordt afgewisseld met spel. Maar spelen is ook leren, vooral het samen spelen. Vandaar dat wij ons spelmateriaal met zorg hebben uitgekozen. Zo kunnen kinderen met allerlei bouwmateriaal aan de slag of samen creatief bezig zijn.
 
werk
Aan het werken gaat meestal een instructie vooraf. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan het werk of krijgen extra hulp van de leerkracht. Door het werken met een weektaak leren kinderen een goede planning te maken en worden zelfstandiger. Ook kan de leerkracht het werk beter afstemmen op het niveau van het kind.
 
viering
Tijdens vieringen krijgen kinderen de kans hun creativiteit te tonen. Er wordt altijd volop genoten van alle optredens. Deze zijn trouwens heel divers: van toneelstuk tot dans, van een quiz tot een powerpointpresentatie over een project.