Contact

OJBS de Ieme
Lavasveld 32
5467 KR Veghel
0413 - 35 18 94
deieme@saamscholen.nl

Vervolgonderwijs

Na acht jaar bij ons op de Ieme meedraaien, komt er op een gegeven moment een eind aan de basisschool. Dan moeten ouders en kinderen een school voor voortgezet onderwijs kiezen.

De scholen voor Voortgezet Onderwijs organiseren meestal in januari open dagen en informatie bijeenkomsten. In december wordt door de school een voorlopig schooladvies gegeven.

Groepsleerkrachten van de bovenbouw bespreken het advies met kind en ouders. Met dat advies kan een school worden gekozen. Het schooladvies wordt bepaald door de gegevens die de school van het kind heeft verzameld ten aanzien van vorderingen door de jaren, werkhouding en persoonlijkheid.

Onze kinderen stromen door naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Voor ons is het van belang dat wij de kinderen naar de juiste plek kunnen verwijzen. Dat doen we door jarenlang goed te observeren. 

In april zijn scholen verplicht om een eindtoets af te nemen. Wij werken met Route 8. Bijna altijd komt de uitslag hiervan overeen met het schooladvies.

                     

Net zo belangrijk als de plaatsing op de juiste plek vinden wij de terugkoppeling die wij krijgen van het voortgezet onderwijs: onze kinderen worden verwezen naar de juiste plek.

Ze hebben een goede basiskennis maar weten van aanpakken en plannen.

Het feit dat de kinderen nog regelmatig terugkomen om hun cijferlijsten te laten zien of naar vieringen te komen kijken is voor ons een teken dat het goed met ze gaat.