Contact

OJBS de Ieme
Lavasveld 32
5467 KR Veghel
0413 - 35 18 94
deieme@saamscholen.nl

De Ouderraad   ​

De OR is geen wettelijk verplichte raad. Binnen de Ieme is de OR tot stand gekomen op verzoek van ouders en medezeggenschapsraad. De doelstelling van de OR is tweeledig; enerzijds wil zij de school ondersteunen in haar onderwijstaak, anderzijds wil zij de betrokkenheid van ouders bij de school stimuleren, vergroten. De OR houdt zich voornamelijk bezig met ondersteunende werkzaamheden en het voorbereiden en organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast wordt er aan het begin van elk jaar door de OR aan de hand van het financieel jaarverslag en de conceptbegroting de hoogte van de ouderbijdrage bepaald.

De vergaderingen van de ouderraad (elke 6 weken) zijn openbaar en de notulen worden geplaatst op onze website. Wilt u een vergadering bijwonen meldt u zich dan aan: annemarievanderwerff@saamscholen.nl

Documenten van de OR 

2019 - 2020 

2018 - 2019 

2019 februari Notulen OR IEME.doc
2018 notulen augustus OR IEME.doc
2017 2018 Jaarverslag OR.doc
Juni 2019 Notulen OR IEME.pdf

Jaarverslag Ouderraad OBJS de Ieme schooljaar 2018 2019 (002).pdf

 

 

 

Dit jaar bestaat onze OR uit de volgende personen:

Lotte (Luna en Wik)
Monique (Annemarie en Rick)
Janne (Mees en Jip)
Renate (Ilja en Elin)
Ilse (Tijn)
Saskia (Thijs)
Karlijn (Timo en Kiki)

Annemarie zit namens het team
in de OR.