Contact

OJBS de Ieme
Lavasveld 32
5467 KR Veghel
0413 - 35 18 94
deieme@saamscholen.nl

De Ouderraad   ​

De OR is geen wettelijk verplichte raad. Binnen de Ieme is de OR tot stand gekomen op verzoek van ouders en medezeggenschapsraad. De doelstelling van de OR is tweeledig; enerzijds wil zij de school ondersteunen in haar onderwijstaak, anderzijds wil zij de betrokkenheid van ouders bij de school stimuleren, vergroten. De OR houdt zich voornamelijk bezig met ondersteunende werkzaamheden en het voorbereiden en organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast wordt er aan het begin van elk jaar door de OR aan de hand van het financieel jaarverslag en de conceptbegroting de hoogte van de ouderbijdrage bepaald.

De vergaderingen van de ouderraad (elke 6 weken) zijn openbaar en de notulen worden geplaatst op onze website. Wilt u een vergadering bijwonen meldt u zich dan aan: a.vdwerff@stichtingoog.nl 

Documenten van de OR 

2018 - 2019 

2019 februari Notulen OR IEME.doc
2018 notulen augustus OR IEME.doc
2017 2018 Jaarverslag OR.doc

2017 - 2018 

2017 Notulen OR IEME 20 augustus.pdf
2016 2017 Jaarverslag OR de Ieme .pdf
Financieel Jaarverslag OJBS De Ieme 2016 2017.pdf
2017 Notulen OR IEME september.pdf
2017 Notulen OR IEME oktober.pdf
2018 Notulen OR januari .pdf
2018 maart Notulen OR.pdf
Notulen OR 25 juni 2018.pdf

2016 - 2017 

2016 Notulen OR IEME 22 september.pdf
2016 Notulen OR IEME november.pdf
Jaarverslag OR de Ieme schooljaar 2015 2016 .pdf
2016 2017 OR IEME 16 januari .pdf
2017 Notulen OR IEME mei.pdf
2017 juni Notulen OR IEME .pdf

 

 

Dit jaar bestaat onze OR uit de volgende personen:

Florrie (Evi en Emma)
Monique (Annemarie en Rick)
Karlijn (Timo en Kiki)
Lotte (Luna)
Renate (Ilja en Elin)
Alexander (Eleonara en Elisabeth)
 
 

Annemarie zit namens het team in de OR.