Contact

OJBS de Ieme
Lavasveld 32
5467 KR Veghel
0413 - 35 18 94
deieme@saamscholen.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (ook wel MR genoemd) komt op voor de belangen van het personeel en de ouders/kinderen van de school. Zij denkt mee over en behandelt de meer beleidsmatige zaken zoals personeelsbeleid, onderwijsinhoud, lesrooster en schoolplan. Hiermee willen we bereiken dat kwalitatief goed onderwijs wordt gewaarborgd in een veilige omgeving voor leerlingen en personeel.

De MR komt meestal zo’n zes maal per schooljaar bijeen. De vergaderingen van de MR zijn, net als bij de OR, openbaar. De agenda vindt u op vooraf op de website. Het verslag van de vergaderingen kunt u ook via deze site downloaden.  

De vergaderdata 18/19 zijn: 17 sept, 6 nov. 16 jan, 19 maart, 22 mei.
Locatie: teamkamer de Ieme, 20.00 uur. Aanwezigheid vooraf melden via mr.ojbsdeieme@saamscholen.nl

Vragen en opmerkingen aan de MR via bovenstaand mailadres. Voor contact met de oudergeleding kun je mailen naar mr.ouders.de.ieme@gmail.com

Documenten van de MR

Algemeen
Medezeggenschapsreglement

Jaarplanning en (laatste agenda)
Jaarplanning
Agenda 22 mei MR5

Notulen vergaderingen
MR 1 - sept 2018
MR 2 - nov 2018
MR 3 - jan 2019
MR 4 - mrt 2019
MR 5 - mei 2019


In schooljaar 2018-2019 bestaat de MR uit: 
Anke J.
  (voorzitter),  
Thomas M.  (ouder) 
Ingrid IJ. (ouder)
Petra G.    (team)
Sanne V. (Team)
Suzanne W. (secretaris) 
Marionne L. (directeur) is adviserend lid. 

Onze MR is dit jaar voor een groot deel vernieuwd.
Er is een activiteitenplanning opgesteld die gevolgd wordt. 

De MR is bereikbaar op het volgende mailadres: 

mr.ouders.de.ieme@gmail.com