Contact

OJBS de Ieme
Lavasveld 32
5467 KR Veghel
0413 - 35 18 94
deieme@saamscholen.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (ook wel MR genoemd) komt op voor de belangen van het personeel en de ouders/kinderen van de school. Zij denkt mee over en behandelt de meer beleidsmatige zaken zoals personeelsbeleid, onderwijsinhoud, lesrooster en schoolplan. Hiermee willen we bereiken dat kwalitatief goed onderwijs wordt gewaarborgd in een veilige omgeving voor leerlingen en personeel.

De MR komt meestal zo’n zes maal per schooljaar bijeen. De vergaderingen van de MR zijn, net als bij de OR, openbaar. De agenda vindt u op vooraf op de website. Het verslag van de vergaderingen kunt u ook via deze site downloaden.  

De vergaderdata 19/20 zijn: 17 sept, 30
okt,  16 jan, 10 mrt, 12 mei. 
Locatie: teamkamer de Ieme, 20.00 uur. Aanwezigheid vooraf melden via mr.ojbsdeieme@saamscholen.nl

Documenten van de MR

MR notulen 9 december 2020-1-1.pdf
2021 MR notulen februari.pdf
2021 MR notulen maart.pdf


Algemeen
reglement MR 2019.pdfJaarplanning en (laatste agenda)
Activiteitenplan MR OJBS de Ieme schooljaar 19-20.pdf


2019 verkiezingsbrief ouders MR.pdf

Agenda en Notulen vergaderingen 19/20

 agenda 17 sept 2019.pdf

notulen MR 30 oktober 2019
notulen MR 16 jan. 2020.docx

agenda MR 10 maart 2020.pdf

 


In schooljaar 2019-2020 bestaat de MR uit: 
Anke Jagtenberg
 (ouder, voorzitter)
Guillaume van Liempt  (ouder) 
Bart Kablau (ouder)
Peter Bredewoud  (team)
Lindy Rijkschroeff (Team)
Petra Goorts (secretaris) 
Marionne Lommen (directeur) is adviserend lid. 

Er is een activiteitenplanning opgesteld die gevolgd wordt. 
De MR is bereikbaar op het volgende mailadres: 
mr.ojbsdeieme@saamscholen.nl