Contact

OJBS de Ieme
Lavasveld 32
5467 KR Veghel
0413 - 35 18 94
deieme@stichtingoog.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (ook wel MR genoemd) komt op voor de belangen van het personeel en de ouders/kinderen van de school. Zij denkt mee over en behandelt de meer beleidsmatige zaken zoals personeelsbeleid, onderwijsinhoud, lesrooster en schoolplan. Hiermee willen we bereiken dat kwalitatief goed onderwijs wordt gewaarborgd in een veilige omgeving voor leerlingen en personeel.

De MR komt meestal zo’n zes maal per schooljaar bijeen. De vergaderingen van de MR zijn, net als bij de OR, openbaar. De agenda vindt u op vooraf op de website. Het verslag van de vergaderingen kunt u ook via deze site downloaden.  

De vergaderdata van dit jaar zijn:
Maandag 18 september
Donderdag 23 november
Dinsdag 16 januari
Woensdag 14 maart
Dinsdag 8 mei
Donderdag 7 juni

Locatie: teamkamer de Ieme, 20.00 uur. Aanwezigheid vooraf melden via mr.ouders.de.ieme@gmail.com

Documenten van de MR

Algemeen
Medezeggenschaps reglement
Vergaderingen
Notulen mr 1, september 2017
Notulen mr 2, november 2017
mr 3 vervallen
Notulen mr 4, maart 2018
Notulen mr 5, mei 2018


In schooljaar 2017-2018 bestaat de MR uit: 
Anke J.
  (voorzitter),  
Thomas M.  (ouder) 
Ingrid IJ. (ouder)
Petra G.    (team)
Sanne V. (Team)
Suzanne W. (secretaris) 
Marionne L. (directeur) is adviserend lid. 

Onze MR is dit jaar voor een groot deel vernieuwd.
Er is een activiteitenplanning opgesteld die gevolgd wordt. 

De MR is bereikbaar op het volgende mailadres: 

mr.ouders.de.ieme@gmail.com