Contact

OJBS de Ieme
Lavasveld 32
5467 KR Veghel
0413 - 35 18 94
deieme@saamscholen.nl

Ouderparticipatie

Een van de pijlers van Jenaplanonderwijs is een actieve ouderparticipatie. Deze participatie kent diverse vormen. Kinderen, leerkrachten en ouders vormen samen “de Ieme”.
Kinderen vinden het prettig als school en thuis niet twee aparte werelden zijn. En voor school is het van belang dat we zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd zijn zodat dat de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Wij spreken van ouderbetrokkenheid 3.0; ouders zijn onze pedagogische partners. We gaan regelmatig met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van de kinderen maar we stimuleren het ook als ouders met het team in gesprek gaan over onderwerpen. Voor dit laatste organiseren wij 2x per schooljaar een ouder-vertel-tafel. 

Stamgroepouders

​Deze ouders zijn de schakel tussen de leerkrachten en de andere ouders. Zij zorgen samen met de leerkrachten dat, vooral organisatorische zaken binnen de stamgroep, goed geregeld worden. Zij zijn ook het directe aanspreekpunt voor ouders als de leerkracht niet direct beschikbaar is.

Leren van, door en met elkaar.

Ook met ouders.