Contact

OJBS de Ieme
Lavasveld 32
5467 KR Veghel
0413 - 35 18 94
deieme@stichtingoog.nl

Ouderparticipatie

Een van de pijlers van Jenaplanonderwijs is een actieve ouderparticipatie. Deze participatie kent diverse vormen. Kinderen, leerkrachten en ouders vormen samen “onze school”.
Kinderen vinden het prettig als school en thuis niet twee aparte werelden zijn. Betrokkenheid van ouders bij de school is daarom van belang voor het kind. De ouders vullen deze betrokkenheid naar eigen kunnen in. Sommige activiteiten zijn georganiseerd, zoals onderstaande.

Stamgroepouders

​Deze ouders zijn de schakel tussen de leerkrachten en de andere ouders. Zij zorgen samen met de leerkrachten dat, vooral organisatorische zaken binnen de stamgroep, goed geregeld worden. Zij zijn ook het directe aanspreekpunt voor ouders als de leerkracht niet direct beschikbaar is.